Author: Ermias

የስፖርት አስተዳደር ሙያ ማሻሻያ የአቅም ግንባታ ስልጠና

ሁለተኛው ዙር የስፖርት አስተዳደር ሙያ ማሻሻያ የአቅም ግንባታ ስልጠና  በአዳማ ከተማ በመሰጠት ላይ ይገኛል። ሚያዚያ 18/2013 ዓ.ም አዳማ ኤክስኪዩቲቭ ሆቴል የኢትዮጵያ ብሔራዊ የፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት/ETH-NADO/ ከኢፌድሪ ስፖርት ኮሚሽን ጋር በመተባበር…