ሪፖርት

የኢትዮጵያ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን የ2021 ዓመታዊ ሪፖርት ...
Read More
 

ደንቦች ፣ መመሪያዎች እና አሰራሮች

            የኢትዮጵያ ብሔራዊ የፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት የውጤቶች አስተዳደር ሂደት መመሪያ

            የአበረታች ቅመሞች ቁጥጥር ሂደት የሙከራ አሰራር

            የኢትዮጵያ የፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት የተለያዩ እና የግል መረጃዎች የማጋራት ፖሊሲ

            የኢትዮጲያ ብሔራዊ የፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት ክትትልና ቁጥጥር ሂደቶች

            የኢትዮጲያ ብሔራዊ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ጽ/ቤት ህግ እና ደንብ

            የዓለም አቀፍ የሕክምና ፍቃድ አሰጣጥ

            የዓለም አቀፍ ፀረ- አበረታች ቅመሞች ኮድ