Month: March 2023

የሥራ ኃላፊዎች የዕቅድ ርክብክብ ሥምምነት የፊርማ ሥነ -ሥርዓትም አከናወኑ።

የኢትዮጵያ የፀረ አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን የሥራ ኃላፊዎች የዕቅድ ርክብክብ ሥምምነት የፊርማ ሥነ -ሥርዓትም አከናወኑ። የተቋሙ ዋና ዳይሬክተር ክቡር አቶ መኮንን ይደርሳል እና ም/ዋና ዳይሬክተር ወ/ሮ ፋንታዬ ገዛኽኝ ከተቋሙ የሥራ ክፍል…

በፀረ-አበረታች ቅመሞች እቅስቃሴ ላይ አስተዋፆ ላበረከቱ የዕውቅና ሠርተፊኬት የመስጠት ፕሮግራም ተካሄደ፡፡

በፀረ-አበረታች ቅመሞች እቅስቃሴ ላይ አስተዋፆ ላበረከቱ የዕውቅና ሠርተፊኬት የመስጠት ፕሮግራም ተካሄደ፡፡ 4ኛው የፀረ-አበረታች ቅመሞች ጉባኤ የኢትዮጵያ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር ክቡር አቶ መኮንን ይደርሳል አገራችን የፀረ-አበረታች ቅመሞች እንቅስቃሴና የአምስት…

የአለም አቀፍ ተቋማት የፀረ- ዶፒንግ አመራሮች በ4ኛው የፀረ-አበረታች ቅመሞች ጉባኤ

የአለም አቀፍ ተቋማት የፀረ- ዶፒንግ አመራሮች በ4ኛው የፀረ-አበረታች ቅመሞች ጉባኤ ላይ ባስተላለፉት መልዕክት የተጀመረው የፀረ-አበረታች ቅመሞች እንቅስቃሴ ተጠናክሮ መቀጠል እንደሚገባው ጠቁመዋል። በአለም አቀፉ የፀረ-ዶፒንግ ኤጀንሲ (WADA) የአፍሪካ የአፍሪካ ሪጅናል ቢሮ…

በ4ኛው የኢትዮጵያ የፀረ-አበረታች ቅመሞች ጉባኤ በፀረ-አበረታች ቅመሞች እቅስቃሴ ቅንጅታዊ አሰራር

በ4ኛው የኢትዮጵያ የፀረ-አበረታች ቅመሞች ጉባኤ በፀረ-አበረታች ቅመሞች እቅስቃሴ ቅንጅታዊ አሰራር ቀርቦ ውይይት ተድጎበታል በቅንጅታዊ አሰራር ላይ ሰፊ ገለፃ ና ማብራሪያ ያደረጉት ክብርት ወ/ሮ ፋነታዬ ገዛኽኝ የኢትትዮጵያ ጸረ-አበረታች ቅመሞች ባለስልጣ ም/…

ለስፖርት አበረታች ቅመሞች ወይም ዶፒንግ ምርመራና ቁጥጥር ባለሞያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና በመካሄድ ላይ ይገኛል ።

ለስፖርት አበረታች ቅመሞች ወይም ዶፒንግ ምርመራና ቁጥጥር ባለሞያዎች የአቅም ግንባታ ስልጠና በመካሄድ ላይ ይገኛል ። መስከረም 27/2015 ዓ/ም በኢትዮጵያ የፀረ-አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን /ETH-ADA/ አዘጋጅነት ለስፖርት አበረታች ቅመሞች ወይም ዶፒንግ ምርመራና…

የዶፒንግ ምርመራና ቁጥጥር ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ መርኃ ግብር እንደ ቀጠለ ነው።

የዶፒንግ ምርመራና ቁጥጥር ባለሙያዎች የአቅም ግንባታ መርኃ ግብር እንደ ቀጠለ ነው። በአገራችን ንጹህ ስፖርትን ለማስፋፋትና ጤናማ የሆኑ ስፖርተኞችን ለማፍራት የአትሌቶችን ግንዛቤ ከማሳደግ ባለፈ የስፖርት አበረታች ቅመሞች ምርመራና ቁጥጥር ስራን በተጠናከረ…

የባለሙያዎችን አቅም በተሻለ መንገድ እየገነቡ መሄድ ውጤታማ ስራዎችን ለመስራት ወሳኝ እንደሆነ ተጠቆመ ።

የባለሙያዎችን አቅም በተሻለ መንገድ እየገነቡ መሄድ ውጤታማ ስራዎችን ለመስራት ወሳኝ እንደሆነ ተጠቆመ ። ለዶፒንግ ምርመራና ቁጥጥር ባልሙያዎች ሲሰጠ የቆየው የአቅም ግንባታ ስልጠና ፕሮግራም ተጠናቅቋል። የኢትዮጵያ የፀረ-አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን ዋና ዳይሬክተር…

ዶፒንግን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተካሄደ አንቅስቃሴዎችን የሚያሳይ ፎቶ ዓውደ ርይዕ ለእይታ ቀረበ፡፡

በአገራችን አበረታች ቅመሞች ወይም ዶፒንግን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የተካሄደ አንቅስቃሴዎችን የሚያሳይ ፎቶ ዓውደ ርይዕ ለእይታ ቀረበ፡፡ (ጥቅምት 5/2015 ዓ.ም አዲስ አበባ) በኢትዮጵያ ስፖርት አካዳሚ የመሰብሰብያ አዳራሽ በተካሄደው የባሕልና ስፖርት ሚኒስቴር እና…

የኢትዮጵያ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን አመራሮችና ሰራኞች የሳይንስ ሙዝዬምን ጎበኙ።

የኢትዮጵያ ፀረ-አበረታች ቅመሞች ባለስልጣን አመራሮችና ሰራኞች የሳይንስ ሙዝዬምን ጎበኙ። አርብ ጥቅምት 25 ቀን 2015 ዓ.ም የባለስልጣኑ አመራሮችና ሰራተኞች “ኢትዮጵያ ለቴክኖሎጂ ያላትን የወደፊት ቁርጠኝነት የሚያሳይ ነው ” የተባለውን አዲስ የተሰራውን የሳይንስ…

በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ስር ለሚገኙ ታዳጊ አትሌቶች እና አሰልጣኞች በአበረታች ቅመሞች ወይም ዶፒንግ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ

በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ስር ለሚገኙ ታዳጊ አትሌቶች እና አሰልጣኞች በአበረታች ቅመሞች ወይም ዶፒንግ ዙሪያ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጠ ፡፡ (ማክሰኞ 29/03/2015 ዓ.ም) ስልጠናው በለሚ ኩራ ክፍለ ከተማ ወጣቶችና ስፖርት…