Loading...

የአለም አቀፉ የፀረ-ዶፒንግ ኤጀንሲ (WADA)ባለፉት ጊዜያት በአገራችን ኢትዮጵያ የስፖር አበረታች ቅመሞችን ማጠናከርን ጨምሮ የተካሄደው እንቅስቃሴ ውጤታማ ነበር አለ ፡፡

ባለፉት ጊዜያት በአገራችን ኢትዮጵያ የስፖር አበረታች ቅመሞችን ወይም ዶፒንግን ለመከላከልና ለመቆጣጠር ተቋማዊ አደረጃጀቱን ማጠናከርን ጨምሮ የተካሄደው እንቅስቃሴ ውጤታማ በሆነ መልኩ መፈፀሙን የአለም አቀፉ የፀረ-ዶፒንግ ኤጀንሲ (WADA) አስታወቀ።

በአለም አቀፍ ህጎችና ስታንዳርዶች መሰረት በየደረጃው ጠንካራና ቀጣይነት ያለው የፀረ-ዶፒንግ ስርዓት ለመዘርጋት የኢትዮጵያ ብሄራዊ የፀረ-አበረታች ቅመሞች ፅ/ቤት ከአለም አቀፉ የፀረ-ዶፒንግ ኤጀንሲ (WADA) እና ከደቡብ አፍሪካ የፀረ-ዶፒንግ ተቋም ጋር የሶስትዮሽ የፓርትነርሽፕ ፕሮግራም በመቅረፅ ተግባራዊ ሲደረግ የቆየ ሲሆን የሚፈለገውን ስኬት ማስመዝገብ መቻሉን አፈፃፀሙ በተገመገመበት ወቅት ተጠቁሟል።

ይህ ውጤት በአፍሪካ ደረጃም ንፁህ ስፖርት ለማስፋፋት ከፍተኛ እንደሚኖረው ኤጀንሲው በድረ-ገፁ ላይ ባወጣው መግለጫ አመላክቷል።

ዝርዝር መረጃውን በሚቀጥለው Link ላይ ማግኘት ይችላሉ።

 

https://www.wada-ama.org/en/media/news/2020-05/wada-hails-south-africa-ethiopia-nado-partnership-a-success-for-clean-sport-in?fbclid=IwAR3NRUDTcmUbI-UQ09aO7K0ryuN45tfBpITLpXVHrA9tztPxUxR0fBOmS40

 ይመልከቱ